www.vanHaaff.nl
Copyright (c) 2017 DevH
Het Zand te Boxmeer
De Franse keizer Napoleon Bonaparte voerde tussen ca.1811-1835 de
eigendomsregistratie in van al het onroerend goed. De bedoeling hiervan was –zoals u
zal begrijpen- het opleggen van een "onroerend zaak belasting" die flink wat geld in
het laadje van de centrale overheid bracht.
Groot voordeel was, dat er eindelijk via de eerste kadastrale minuut (overzichtskaart)
bekend werd wie waar woonde. Het werd een ijkpunt waarmee de geschiedenis van
een specifiek pand en z'n ligging was te achterhalen. Van zowel voor als na de
kadastrale invoering.
Zo was uit diverse koopakten bekend dat Jacobus Joannes van Haaff, zijn zoon en ook
z'n kleinzoon op Het Zand in Boxmeer een herberg dreven. Echter de exacte plaats
van "Het huis met de Linden" was niet bekend.
Bij de eerste kadastrale beschrijving (uit 1833) werd Martinus Cruijsen, echtgenoot van Jacoba Joanna van Haaff
genoemd als eigenaar van twee pandenop Het Zand (w.o. een brouwerij) en een aansluitend stuk grond. Jacoba was
aantoonbaar de erfgename van deze herberg en de brouwerij van de familie.
Omdat panden en percelen nu geografisch te duiden waren (zie schets), kon de brug
naar het heden worden geslagen en weten we nu dat het geheel gelegen was op de
plek waar nu Het Zand 8 en 8a zijn gelegen (zie foto met 8a rechts).
We kennen nu dus de plek, maar hoe de vroegere panden er uit zagen is (nog) niet
bekend. Van het huis Het Zand 8 weten we dat het in 1890 werd gebouwd. Of de
architect bij de ontwerpschets van dit pand ook de "bestaande situatie" van z'n
voorganger heeft vastgelegd, moet nader onderzocht worden.
De brouwerij (nu de locatie Het Zand 8a) zou wel eens op een aantal oude ansichten
(van tussen 1910-1930) zichtbaar kunnen zijn. Ik kom hier later nog op terug en ga
proberen een reconstructieschets van dit huis (voorgevel) te maken. In later tijd is het
huidige pand geheel vernieuwd zo niet afgebroken en een beduidend stuk naar achteren verplaatst.
Inmiddels is er contact gelegd met de eigenaresse van het grote huis waar de huisarts Horbach zijn praktijk had.
Op 16.8.1864 verkoopt Petrus Wilhelmus Cruijsen (de zoon van Martinus) landbouwer te Boxmeer voor fl. 3000,- aan
Gerardus Petrus Joannes Wolff, medicine doctor te Boxmeer een huis, schuur en erf, de verkoper aangekomen bij acte
van 20.10.1860 voor notaris Joh. Josephus Verbunt te Grave (1846-1892).
Gerardus Petrus Joannes Wolff verkoopt vier maanden later op 3.12.1864 het geheel aan Anton Victor Buning,
koopman en bakker. Deze Buning pleegt veel transacties met onroerend goed en overlijdt 9.5.1889 te Boxmeer. Het
jaar voorafgaand aan de bouw van het grote huis. Waarschijnlijk is het na zijn overlijden verkocht aan ?? (de bouwer van
het huis?). Dat gaan we uitzoeken!!