www.vanHaaff.nl
Copyright (c) 2017 DevH
Een ingekleurde
ansichtkaart van het
Zand in Boxmeer uit
ca. 1915 laat voor
het eerst zien hoe
het rechter pand, de
vroegere brouwerij
van Jacobus van
Haaff, er uit zag.
Lieten andere
ansichten slechts
gedeeltelijk zien hoe
de voorgevel eruit
zag , hier wordt
duidelijk hoe de
asymmetrische gevel
is opgebouwd, waar
de ramen zich
bevinden en de rijk
gedecoreerde voordeur is prachtig te bewonderen. Voor de bovenlichten
van de ramen is een soort zonwering aanwezig
Een grote verrassing waren de drie zichtbare muurankers die een
datering uit het tweede kwart van 17e eeuw verraden. De cijfers 1, 6 en 3
zijn te zien. Hiermee is het een der vroegere panden die op het Zand zijn
gebouwd. In de tekening is van het laatste cijfer een drie gemaakt (1633).
Overigens zonder enig bewijs. Dit had elk cijfer kunnen zijn. Zeer
waarschijnlijk is de bakstenen gevel gepleisterd waarbij grote
natuursteenblokken zijn nagebootst. Ook is te zien dat er links van de deur
een kelderlicht aanwezig is, ten bewijze dat hier een kelder aanwezig
was. Op latere foto’s is te zien dat aan de linkerkant van de voorgevel een
brievenbus was bevestigd en dat er een groot hek tussen de nummers 8
en 8A aanwezig was.
Met de 17e eeuwse datering kan met zekerheid gesteld worden dat het hier de brouwerij betreft die in de 18e eeuw
door Jacobus van Haaff en later door zijn dochter en haar echtgenoot Martinus Cruysen werd gedreven. Voor het eerst
wordt deze brouwerij in de eerste kadastrale beschrijving genoemd. (Sectie B-539)
Het huis op de achtergrond, nu geregistreerd als Het Zand 8 werd in 1896 gebouwd. Het onderzoeksdoel voor dit pand
is om te proberen de voorganger van dit huis te ontdekken. Mogelijk zijn de bouwtekeningen die tot basis dienden om dit
huis te kunnen bouwen nog bewaard gebleven.
 
 

Duidelijkheid over brouwerij op het Zand